Môn ORACLE năm học 2014-2015 (K14-K15)

Tài liệu tham khảo
Link download Oracle 11g R2
Tài liệu tham khảo về quản lý người dùng và PL/SQL 

Tuần 1:
Giới thiệu môn học
Chương 1 (Hướng dẫn cài đặt)
Hướng dẫn dùng SQL Developer tạo kết nối tới database 

Tuần 2 - 3
Bài tập về nhà + hướng dẫn tạo dữ liệu
Topic seminar (dùng cho K14)
Slides phần SQL
Bài tập điểm danh của lớp K14A
Note: Các lớp trưởng nhanh chóng gửi danh sách nhóm vào email giúp tôi!
 
Tuần 4
-Tôi mới nhận được danh sách nhóm (chưa đầy đủ) của lớp K15A. Đề nghị các lớp trưởng nhanh chóng nộp danh sách nhóm đầy đủ. Tuần sau sẽ giao topic cho các nhóm, bạn nào không nhận nhóm thì coi như không có điểm kiểm tra 2.
- Đã có bài tập điểm danh cho K15A. Bạn Bùi Anh Đức sẽ tổng hợp và share cho cả lớp. Các bạn K15A nộp cho tôi trước 13h ngày 09/09/2014. (download bài tập điểm danh ở đây)
- Đã có bài tập điểm danh cho K15B. Bạn Trần Trung Đức sẽ  tổng hợp và share cho cả lớp. Các bạn K15B nộ bài cho tôi trước 14h ngày 10/09/2014
- K14B: tuần 5 sẽ kiểm tra bài tập về nhà. Bạn nào không làm thì xin mời về nhà nghỉ ngơi!

Tuần 5
1. Đã chấm xong điểm điểm danh cho K14. Thống kê như sau:
                   - 0 điểm: 19 bài, trong đó 13 bài copy, số còn lại không nộp
                   - 5 điểm: 1 bài
                   - 10 điểm: 29 bài
2. Danh sách case study cho K15
3. Hỗ trợ sửa một số lỗi Oracle (không dùng được phím TAB/ENTER/SPACE, lỗi ORA-12541, ORA-12514)
4. Bài tập dành cho K14B

Tuần 6
- @K14: nhóm nào khó khăn trong việc tìm tài liệu topic seminar thì liên hệ với tôi để lấy tài liệu.

Tuần 7:
1. Tiêu chi chấm điểm project áp dụng cho K15seminar áp dụng cho K14
2. K14 kiểm tra lần 1 vào tuần 9

Tuần 8
1. Đề kiểm tra PL/SQL của K13 (dùng cho K14, K15 tham khảo)
2. Kế hoạch kiểm tra K14 (trong tuần 9):
 - 15h20-16h: giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sửa lỗi, chuẩn bị máy móc
 - 16h - 16h50: làm bài kiểm tra
 - 16h51 - 17h15: thu bài kiểm tra

Tuần 9
- Nội dung kiểm tra của K15: DDL, SELECT, DML, PL/SQL (hàm, thủ tục, con trỏ, trigger) :)

Tuần 10
1. Kế hoạch kiểm tra K15A, K15B:
- 7h00 - 7h39: giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sửa lỗi, chuẩn bị máy móc
- 7h40 - 8h30: làm bài kiểm tra
- 8h31 - 9h15: thu bài kiểm tra

Tuần 11
 1. Đề nghị các bạn K14B và K15 đi học đầy đủ để nghe điểm kiểm tra lần 1 và giải đáp thắc mắc (nếu có). Chú ý: chỉ giải đáp thắc mắc trong tuần 11
2. Chú ý: Thời hạn nộp báo cáo seminar K14B (bản doc) là 24h ngày 31/10/2014. Thứ tự nhóm trình bày seminar sẽ thông báo trong tuần sau

Tuần 12
1. Thời gian kiểm tra lại lần 1 cho những bạn có điểm dưới 5:
- K14 và K15A: ca 1 thứ 4 ngày 12/11/2014 (tuần 14)
- K15B: ca 1 thứ 5 ngày 13/11/2014
2. Hình thức cải thiện điểm kiểm tra lần 1 cho những bạn có điểm trên 5:
- K14: mỗi câu hỏi (của 1 bạn) đặt ra đối với nhóm trình bày seminar sẽ được cộng 10% kiểm tra lần 1. Cuối buổi seminar sẽ thông báo những bạn được cải thiện điểm.
- K15: trong buổi thực hành (tuần 13) các bạn sẽ làm 1 hoặc 2 câu truy vấn nâng cao, bạn nào làm đúng sẽ cộng 10% điểm kiểm tra lần 1.
3. Danh sách nhóm và thứ tự trình bày seminar K14

Tuần 13
 - K14 và K15A nghỉ học

Tuần 14
- K15A và K15B học trên phòng máy (kiểm tra lại và kiểm tra nâng điểm theo đúng tiến độ)

Tuần 15
- K15A và K15B nộp báo cáo bài tập lớn
- Sau khi nộp xong báo cáo, K15A học nốt phần còn lại của Quản trị CSDL

Tuần 16
YÊU CẦU CÁC LỚP ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ!
- Công bố điểm bài tập lớn theo nhóm + ôn tập + giới thiệu về đề thi hết học kỳ.
- K14 học bù vào ca 2 thứ 3  (25/11/2014)

ĐIỂM THÀNH PHẦN
1. Điểm K15 thứ 4 ca 1
2. Điểm K15 thứ 5 ca 1
3. Điểm K14 thứ 4 ca 4
Các bạn xem lại điểm của mình, nếu có sai sót thì thông báo cho tôi trước 11h thứ 3 (02/12/2014)
CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!

Môn CƠ SỞ DỮ LIỆU I năm học 2014-2015 (K16)


Tài liệu tham khảo

Tuần 1
Giới thiệu môn học
Slides phần 1

Tuần 2 - 3
Slides phần 2
Bài tập làm quen với ERD
Bài tập quan hệ

Tuần 4
Bài tập về chuẩn hóa (bài tập điểm danh K16C)

Tuần 5
Bài tập thiết kế CSDL quan hệ 
(Lớp trưởng in bài cho các bạn)

Tuần 7
1. Slides phần 3
 2. Tuần sau lớp K16C kiểm tra lần 1

Tuần 8
- Hướng dẫn cài đặt Micrsoft SQL Server 2008
- Từ tuần 9 chuyển sang học phòng máy
- Slide phần 4
- Các bạn K16C download file (tại đây) để chuẩn bị cho các buổi học SQL sắp tới.
- Barem chấm điểm kiểm tra lần 1

Tuần 9
 K16C nộp bài về nhà trước 11h ngày16/10/2014

Tuần 10
 K16C download tài liệu về thiết kế CSDL (ở đây) về đọc, tuần 12 kiểm tra lại

Tuần 11
Bài tập bổ sung thiết kế CSDL

Tuần 15
Nghỉ 20.11 (học bù vào ngày 17/11/2014)


Tuần 16
1. Kiểm tra lần 2
2. Sample Test
3. Điểm thành phần
(Các bạn xem điểm thành phần của mình, nếu phát hiện sai sót thì báo lại cho tôi trước sáng thứ 3 (02/12/2014)
CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!
Chúc mừng bạn Tạ Thị Khánh Linh đã đạt điểm cao nhất lớp!